Regulament

Regulament

REGULAMENTUL CAMPANIEI
“Gusturile nu se discuta, se premiaza”
(perioada: 12.09.2018 – 31.12.2018)

ARTICOLUL. 1 – ORGANIZATORUL

  1. Organizator al campaniei “Gusturile nu se discuta, se premiaza” (denumita in continuare “Campania”) este CAFEA FORTUNA S.R.L („Organizatorul”), societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, Comuna Dragomiresti Vale, Sat Dragomiresti Deal, Str.VIILOR NR.3, Jud. Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/724/2001

prin intermediul

EUROGAMA SRL (“Agentia”), cu sediul in Bucuresti, Sector 4, Str. Pridvorului, Nr. 21,, înregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/23936/1993, cod fiscal RO 4808867, cont bancar nr. RO43BTRLRONCRT0376688101 deschis la Banca Transilvania, Sector 3, reprezentata legal de catre dl. Sorin Sega in calitate de Administrator, iar toate obligatiile de natura fiscala sau de orice alta natura intra in sarcinile acesteia.

1.2. Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament (denumit in continuare „Regulamentul”) obligatoriu pentru toate persoanele care, indeplinind conditiile prevazute in art. 4 din cuprinsul Regulamentului, vor participa la Concurs (denumite in continuare „Participanti”).

1.3. Prin participarea la Concurs se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

ARTICOLUL. 2 – DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI

2.1. Concursul este organizat si desfasurat prin intermediul website-ului www.cafeafortuna.ro

2.2. Perioada de desfasurare a Concursului este 12.09.2018, ora 12:00 – 31.12.2018, ora 23:59. Perioada campaniei se poate prelungi pe o perioada determinata, la cererea organizatorului, prin anexe la prezentul Regulament.

ARTICOLUL. 3 – REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

3.1. Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a Concursului, in format electronic, prin accesarea website-ului www.cafeafortuna.ro/regulament  

3.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul oricand pe durata de desfasurare a Concursului, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a prevederilor acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin afisarea lor pe websiteul www.cafeafortuna.ro/regulament

ARTICOLUL. 4 – DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. Se pot inscrie in vederea participarii la Concurs numai persoane fizice, cetateni romani si care la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani pana la data de 10.09.2018

4.2. Nu pot participa la Concurs urmatoarele categorii de persoane:
• angajatii Organizatorului si ai colaboratorilor si distribuitorilor acestuia
• angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Concursului  
De asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Concurs.

4.3. Participand la Concursul organizat de Organizator pe website-ul www.cafeafortuna.ro, Participantii recunosc si sunt de acord ca sunt singurii responsabili de informatiile/datele pe care le furnizeaza cu ocazia participarii la Concurs, precum si de corectitudinea acestor informatii.

4.4 . Participand la Concursul organizat de Organizator pe website-ul www.cafeafortuna.ro, Participantii recunosc si sunt de acord ca materialele incarcate de acestia (sub forma de text, imagine, video) pot fi folosite de catre Organizator in materiale de comunicare ulterioare, pentru comunicare publica sau interna, fara nicio pretentie financiara si/sau materiala din partea Participantilor. De asemenea, prin participarea la acest concurs, participantii sunt de acord ca pozele participante devin proprietatea Organizatorului si pot fi folosite in scopuri promotionale si/sau comerciale de catre Organizator sau de catre Agentie.

ARTICOLUL. 5 – PREMIILE CONCURSULUI

5.1. In cadrul Concursului vor fi acordate, conform mecanismului descris la articolul 6 de mai jos, urmatoarele premii:

Premii acordate prin acumulare de puncte:

In cadrul promotiei se vor acorda, urmatoarele premii:

 • iPhone X x 1 buc
 • Trotineta Ninebot by Segway x 1 buc
 • Espressor Saeco HD8775/48 x 1 buc
 • Coastere incalzitoare electrictrice x 25 buc
 • Termosuri x 10 buc
 • Cesti x 700 buc
 • Umbrele x 15 buc

5.2. Valoarea totala a premiilor cuprinde valoarea neta a acestora la care se adauga impozitul ce va fi retinut la sursa.

Valoarea totala neta maxima a premiilor oferite in cadrul Concursului este de minim 10561.86 RON + TVA.

Valoarea premiilor in puncte:

 • iPhone X – 9000
 • Trotineta Ninebot by Segway – 7000
 • Espressor Saeco HD8775/48 – 7500
 • Coaster incalzitor electric – 800
 • Termos  – 800
 • Ceasca – 400
 • Umbrela – 700

Descrierea premiilor este cu titlu informativ. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru modificarile survenite.

Numarul si valoarea premiilor se pot schimba prin anexe la prezentul Regulament.

5.3. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestui Concurs nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani sau in alte bunuri a premiilor si nici nu pot schimba caracteristicile premiilor castigate.

ARTICOLUL 6 – MECANISMUL DESFASURARII CONCURSULUI

6.1. Conditii privind inscrierea valabila in Concurs

Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Concurs este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
(1) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Articolului 4 de mai sus;
(2) Inscrierea se va face exclusiv in perioada Concursului mentionata la Articolul 2 de mai sus si Articolul 6.2 de mai jos;

(3) Participantul trebuie sa isi creeze cont pe website-ul www.cafeafortuna.ro;

 

6.2. Inscrierea in Concurs si Conditii de participare

Pe perioada desfasurarii concursului, Participantul trebuie sa acumuleze punctele necesare pentru fiecare premiu:

Actiuni Nr puncte
Creare cont utilizator 100
Abonare newsletter 100
Alege sortimentul preferat de cafea (din „Contul meu”) 100
Participarea la 3 promotii online 200
Share public pe Facebook a videourilor din sectiunea Despre noi 100
Primul comentariu la un produs din sectiunea Produse 200
Comentariu la alte produse din sectiunea Produse (valoare per comentariu)  25

 

Actiuni suplimentare vor fi adaugate prin anexe la prezentul Regulament.

Puncte suplimentare pot fi obtinute prin participarea la promotiile disponibile in sectiunea Promotii.  

Un share (redistribuire) va fi contorizat o singura data, indiferent daca se va realiza de mai multe ori, de catre acelasi cont facut pe orice retea de socializare.

Toate comentariile din sectiunea Produse vor fi moderate si aprobate de catre Organizator in termen de maxim 24 de ore (zile lucratoare, daca inscrierea a fost facuta in zilele de sambata sau duminica, validarea se face in lunea imediat urmatoare), de la inscriere.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu include in concurs toate pozele/imaginile/filmele/materialele video care:

 • nu respecta conditiile impuse de legislatia in materie sau care sunt ilegale, periculoase, malitioase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare, defaimatoare, rasiste sau xenofobe, comentariile ce constituie o incalcare a dreptului de autor si nici comentariile care ar putea fi considerate ca instigare la acte penale, sau ilegale;
 • filmulete prin care se instiga la discriminare pe baza de rasa sau origine etnica, sex, religie, dizabilitati, varsta sau orientare sexuala, cu caracter umilitor sau injositor pentru aceste categorii.
 • au fost efectuate prin tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati si/sau echipamente electronice si/sau software decat cele indicate de catre Organizator/Agentie Organizatoare, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului;
 • reprezinta altceva fata de tematica Concursului.
 • nu reprezinta creatie proprie a autorului, nu apartin autorului, incalca drepturile de autor ori drepturile personale nepatrimoniale ale vreunei persoane ce apare in fotografie si nu numai.
 • aduc menintari catre orice terta persoana, loc, afacere sau grup, care lezeaza intimitatea, dreptul la viata privata si/sau alte drepturi ale oricarei terte persoane si care incalca in orice alt mod legile si reglementarile aplicabile.
 • Fac referiri sau mesaje cu privire la marci inregistrate sau neinregistrare; aluzii la marcile de tigarete sau alcool; mesaje adresate minorilor.

6.3. Desemnarea castigatorilor

In cadrul acestui Concurs, Castigatorii premiilor oferite sunt cei care in baza punctelor obtinute revendica premiile din sectiunea http://www.cafeafortuna.ro/cadouri/

Odata consumate punctele pe un anumit premiu, acestea nu mai pot fi recuperate.

6.4. Validarea castigurilor

Ulterior desemnarii castigatorilor Concursului, Organizatorul va proceda la validarea castigului, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor in Concurs, precum si modul de desfasurare a acesteia.

Castigatorii sunt obligati sa completeze campurile formularului de revendicare premiu: Nume, Prenume, Email, Tlefon, Oras, Judet, Adresa.

In termen de maxim 24 de ore de la finalizarea procesului de revendicare premiu, Organizatorul va incerca contactarea potentialilor castigatori, exclusiv prin e-mail, folosind datele de contact furnizate de participanti in formularul de revendicare premiu.

Imposibilitatea contactarii castigatorilor de catre Organizator, din motive ce nu tin de acesta, duce la invalidarea acestora, fara vreo obligatie de despagubire (financiara si/sau materiala) sau intretinerea de conversatii din partea Organizatorului. In momentul contactarii, participantii desemnati potentiali castigatori vor fi informati ca pentru validare trebuie sa trimita, pe e-mail, la adresa furnizata de Organizator, o copie a actului de identitate care dovedeste cetatenia romana si varsta de 18 ani impliniti la data inceperii Concursului, in maxim 24 de ore, de la data si ora trimiterii e-mailului de catre Organizator.

ATENTIE: Ora de referinta este ora la care s-a trimis e-mailul, conform ceasului serverului de pe care s-a trimis e-mailul de catre Organizator. Faptul ca un participant a primit/receptionat/citit e-mailul cu intarziere, si astfel nu s-a mai putut incadra in termenul de 24 de ore in care sa ofere informatiile solicitate de Organizator pentru validare, NU atrage raspunderea Organizatorului si nici vreo obligatie din partea acestuia de a acorda orice despagubire financiara si/sau materiala, si nici sa intretina conversatie cu acesta.

Astfel, pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator al Concursului, este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

(1) Participantul are dreptul de a se inscrie in Concurs, potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;

(2) Inscrierea in Concurs sa se realizeze conform Art. 6.2 de mai sus;

(3) Respectarea tuturor conditiilor de inscriere indicate la Art. 6.1 de mai sus;

6.5. Intrarea in posesia premiilor

Premiile, asa cum sunt descrise la Art.5, vor intra in posesia castigatorilor validati, prin transmiterea acestora prin curier, la adresa indicata in formularul de revendicare premiu.

Toate taxele de transport vor fi asigurate de Organizator.

Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte / incomplete.

ARTICOLUL 7 – TAXE SI IMPOZITE

(1) Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate castigatorilor in conformitate cu legislatia in vigoare privind impozitul pe venit.

(2) Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiul sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

ARTICOLUL 8 – LIMITAREA RASPUNDERII

8.1. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui Concurs.

8.2. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestui Concurs, decizia Organizatorului este definitiva.

8.3. Eventualele contestatii vor fi luate in considerare pana la data de 31.12.2018, inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

8.4. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

 1. Accesarea online al unei alt website decat www.cafeafortuna.ro. Inscrierea pe un alt website decat www.cafeafortuna.ro.
 2. Interactiunea cu websiteul www.cafeafortuna.ro. sau Inscrierea pe un alt website decat www.cafeafortuna.ro. in afara perioadei de concurs mentionata mai sus;
 3. Nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a Participantilor. Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator;
 4. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit;
 5. Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de servicii postale etc;
 6. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare intrarii in posesia premiului nu vor fi luate in considerare de catre Organizator;
 7. Pierderea de catre participant a datelor de logare, blocarea adresei de e-mail a Participantului sau alte defectiuni ale altor mecanisme decat ale siteului, implicate in procesul de reamintire a parolei si userului.
 8. Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre Participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre Participant in scopul de a manipula rezultatele Concursului).
 9. Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decat cele recomandate de Organizator. Tehnologiile recomandate: Browser internet (Internet Explorer vers. minima 7, minim Opera 11.1, minim Chrome 14, minim Firefox 10, minim Safari 5).

Situatiile in care anumite persoane inscrise in Concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la competitie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate, in mod rezonabil, exercita.

Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea competitiei.

Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme. Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la competitie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea competitiei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma competitiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.

Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al competitiei sau a altor schimbari legate de implementarea competitiei. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice Participant care nu respecta regulile competitiei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa competitiei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia Organizatorului toate datele de contact relevante, (numele, prenumele, adresa si numarul de telefon mobil).

ARTICOLUL. 9 – PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

(1) Concursul este organizat de Organizator prin intermediul Agentiei de comunicare care va opera baza de date cu caracter personal ale participantilor la Campanie, colectata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

(2) Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin prezentul Regulament Oficial, Participantii isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date administrata de Organizator si imputernicitii acestuia.

(3) Datele cu caracter personal colectate si prelucrate in cadrul acestei Concurs de catre Organizator nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul este obligat la dezvaluire in temeiul legislatiei in vigoare.

(4) Datele oferite de Participantii la Concurs vor fi prelucrate de catre Agentie si vor putea fi folosite de catre acestia: (i) pentru supravegherea desfasurarii si urmaririi desfasurarii corecte a Concursului, in vederea imbunatatirii de catre CAFEA FORTUNA SRL a produselor si serviciilor oferite, precum si a administrarii relatiei cu clientii sai; (ii) in scopuri de reclama, marketing si publicitate (inclusiv marketing direct) constand in efectuarea de comunicari comerciale prin e-mail, sms, posta sau alte mijloace de comunicare directa; (iii) pentru efectuarea de statistici. Organizatorul nu conditioneaza participarea la Concurs sau primirea premiilor de exprimarea acestui acord. In cazul in care Participantii nu sunt de acord cu prelucrarea acestor date, Organizatorul nu va face alte demersuri ulterioare in acest sens. Participantii care nu sunt de acord cu prelucrarea datelor lor personale conform celor de mai sus vor informa in scris Organizatorul si Agentiile in acest sens.

(5) Organizatorul le va putea solicita castigatorilor ca, in baza acordului lor expres liber exprimat in scris, persoana lor (imaginea), numele, prenumele, localitatea in care domiciliaza si materialele foto, audio si video inregistrate de Organizator sa poata fi facute publice si folosite pentru a face publica premierea, insa doar in legatura cu prezenta Campanie si fara a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Dreptul de utilizare de catre Organizator a acestor imagini se va face fara niciun fel de plata suplimentara pentru castigatori. Castigatorii premiilor vor semna o declaratie scrisa in acest sens cu ocazia semnarii procesul verbal de predare primire a premiului, Organizatorul neconditionand validarea premiului si/sau acordarea premiului de acordul castigatorului in acest sens.

(6) Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art. 13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

(7) Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit, o data pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679. In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre Comuna Dragomiresti Vale, Sat Dragomiresti Deal, Str.VIILOR NR.3, Jud. Ilfov, Romania.

ARTICOLUL. 10 – INCETAREA / INTRERUPEREA CONCURSULUI. FORTA MAJORA

Concursul va putea fi intrerupt pentru durate determinate si/sau va putea inceta doar in caz de forta majora/caz fortuit, asa cum sunt definite de lege si/sau printr-o decizie unilaterala a Organizatorului Concursului, dar nu inainte de a anunta publicul prin afisare  pe pagina de web www.cafeafortuna.ro.

ARTICOLUL 12 – LITIGII

Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si participantii la Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, acestea vor fi supuse spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente, in conformitate cu prevederile legislatiei romane.

ARTICOLUL. 13 – ALTE CLAUZE

Deciziile Organizatorului privind Concursul sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor. Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Concursului.

 

Act Aditional nr.1 la REGULAMENTUL CAMPANIEI
“Gusturile nu se discuta, se premiaza”
(perioada: 29.09.2018 – 31.12.2018)

Regulamentul oficial al campaniei promotionale “Gusturile nu se discuta, se premiaza”  autentificat sub nr. 4660/10.09.2018 de Miclescu Razvan-Cristian, notar public in cadrul SPN “JUSTUS” cu sediul in Mun.Bucuresti, se modifică după cum urmează:

ARTICOLUL. 1 – ORGANIZATORUL

1. Organizator al concursului “Gusturile nu se discuta, se premiaza” (denumita in continuare “Concursul”) este CAFEA FORTUNA S.R.L („Organizatorul”), societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, Comuna Dragomiresti Vale, Sat Dragomiresti Deal, Str.VIILOR NR.3, Jud. Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/724/2001,

prin intermediul

EUROGAMA SRL (“Agentia”), cu sediul in Mun. Bucuresti, Sector 4, Str. Pridvorului, Nr. 21,, înregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/23936/1993, cod fiscal RO 4808867, iar toate obligatiile de natura fiscala sau de orice alta natura intra in sarcinile acesteia.

ARTICOLUL. 2 – PREMIILE CONCURSULUI

2.1. In cadrul Concursului vor mai fi acordate urmatoarele premii:
Umbrele x 20 buc: 700 puncte.
Manusi x 20 buc: 1850 puncte.

Valoarea totala neta a noilor premii este de minim 392 RON + TVA.

ARTICOLUL 3 – MECANISMUL DESFASURARII CONCURSULUI

Un participant are dreptul de a revendica o singura bucata din fiecare tip de premiu.
În afară de cele mentionate mai sus nu se mai aplică nicio modificare la Regulamentul autentificat in data de 4660/10.09.2018 de Miclescu Razvan-Cristian, notar public in cadrul SPN “JUSTUS” cu sediul in Mun.Bucuresti.

Prezentul Act Aditional 1 la Regulamentul campaniei promotionale Gusturile nu se discuta, se premiaza!”  poate fi transmis  fost întocmit de catre S.C. EUROGAMA S.R.L. si autentificat la SPN “Justus”, în 3 exemplare, din care 2 s-au eliberat părtilor.

Versiunea legalizata a acestui document poate fi ceruta la adresa contact@cafeafortuna.ro.

Încredere în
valorile noastre

Cafea Fortuna promovează propriile valori în relația cu clienții
săi, valori care ne-au adus recunoașterea pe plan național

Calitatea
Calitatea
Prin dorința de a fi întotdeauna la înălțimea așteptărilor tale.
Inovația
Inovația
Prin îmbunătățirea continuă a produselor și proceselor tehnologice.
Siguranța
Siguranța
Prin tehnologie modernă și cele mai bune condiții igienico-sanitare.
Încrederea
Încrederea
Îți oferim aceeași calitate, tot timpul, în fiecare pachet de cafea Fortuna.
Cu Fortuna <br> știi mereu ce bei Cu Fortuna <br> știi mereu ce bei

Cu Fortuna
știi mereu ce bei

Fiecare cafea Fortuna este produsul unui proces lung de selectare și degustare a soiurilor de cafea din toată lumea. Așa reușim să îți oferim de fiecare dată același gust în fiecare ceașcă.

Vezi produsele

Fii la curent cu
campaniile noastre

Fortuna Rendez-vous

O cafea perfectă de fiecare dată.

Fortuna Rendez-vous

Gustul care te răsfață

Vizita la fabrică

Cum a fost la fabrica Fortuna? Cu aromă de povești bune și cu muuulte zâmbete, cum începe fiecare dimineață cu Cafea Fortuna.

Călătoria

Povești care încep cu o cafea.