Termeni şi Condiţii

Prevederi generale

Utilizarea site-ului este conditionatムde respectarea condițiilor detaliate mai jos. Atunci când accesați site-ul www.cafeafortuna.ro și atunci când îl parcugeti și utilizați, dumneavoastră acceptați implicit și necondiționat condițiile generale de utilizare ale site-ului, care prevalează asupra oricărei alte înțelegeri pe care ați putea s-o aveți cu Fortuna.

Cafea Fortuna se consideră a fi autorul site-ului de față. Fotografiile, textele, sloganurile, desenele, imaginile, secvențele animate sonore sau nu, precum și toate lucrările integrate în acest site sunt proprietatea Cafea Fortuna sau a unor terți care au autorizat Cafea Fortuna să le utilizeze. Produsele prezentate în acest site sunt protejate în conformitate cu dispozițiile legale referitoare la dreptul de autor și drepturile conexe, precum și cu drepturile de proprietate intelectuală.

Reproducerile, pe hârtie sau digitale, ale site-ului sus menționat și ale produselor și modelelor care sunt reproduse acolo sunt autorizate cu condiția că acestea să fie destinate unei folosințe strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare și/sau comerciale și/sau de informare, astfel încât să se conformeze dispozițiilor legislative privitoare la proprietatea intelectuală.

Cu excepția dispozițiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare parțială sau integrală a site-ului , indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, a diverselor lucrări care îl compun, fără a se fi obținut în prealabil autorizația de la Cafea Fortuna, este strict interzisă și constituie infracțiunea de contrafacere, care se pedepsește conform legislației în vigoare.

Aceste pagini constituie o prezentare generală a gamei de produse și servicii Cafea Fortuna distribuite în România.

Cafea Fortuna își rezervă dreptul de a modifică informațiile ce figurează în prezentul site pe internet, mai ales pe cele referitoare la caracteristicile tehnice, la echipamentele modelelor prezentate și prețuri, în orice moment, fără preaviz, ținând cont de trăsătura interactivă a site-ului, fără ca modificările să presupună responsabilitatea Cafea Fortuna, a membrilor rețelei sale sau a angajaților săi.

Cafea Fortuna este la dispoziția dumneavoastră pentru orice informație, în special referitoare la tarife, la disponibilitatea modelelor prezentate precum și la cele mai recente evoluții ale acestora.