Confidenţialitate

Informatii generale

Informații despre utilizarea datelor dumnevoastră personale pentru accesul pe site-ul web www.cafeafortuna.ro Cafea Fortuna în calitate de autor și administrator al website-ului www.cafeafortuna.ro se angajează să păstreze caracterul confidențial al informației furnizate de către dumneavoastră la accesarea și completarea formularelor electronice din interiorul site-ului.

Cafea Fortuna utilizează metode și tehnici de securitate, dar și politici interne și proceduri de lucru aplicabile salariaților, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate și asigură persoanele care transmit date cu caracter personal că acestea nu vor fi dezvăluite unor terțe părți decât în condițiile legii. În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, va informăm că beneficiați de dreptul de acces, opoziție și intervenție în orice moment asupra datelor personale înscrise în formularele electronice.

Cafea Fortuna își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul website-ului www.cafeafortuna.ro, precum și politica de confidențialitate fără nici un fel de notificare prealabilă. De aceea, vă rugăm sムvizitați periodic această secțiune pentru a verifica termenii și condițiile pe care ați agreat să le respectați.